Bưu điện văn hóa xã Hà Thái

  • Mã bưu điện: 444780
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Thái
  • Địa chỉ: Thôn Tân Long, Xã Hà Thái, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0987482621