Bưu điện Phú Sơn

  • Mã bưu điện: 441370
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Sơn
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 02373940902