Bưu điện văn hóa xã Quảng Khê

  • Mã bưu điện: 455990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Khê
  • Địa chỉ: Thôn Làng Hà, Xã Quảng Khê, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 0918231069