Bưu điện Hói Đào

  • Mã bưu điện: 444140
  • Bưu cục: Bưu điện Hói Đào
  • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Nga Thanh, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 02373653084