Bưu điện văn hóa xã Hà Hải

  • Mã bưu điện: 444760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Hải
  • Địa chỉ: Thôn Thạch Quật 1, Xã Hà Hải, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 0945516345