Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Thọ

  • Mã bưu điện: 442130
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Văn, Xã Quảng Thọ, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 0916474678