Bưu điện Cầu Cừ

  • Mã bưu điện: 444530
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Cừ
  • Địa chỉ: Thôn Yên Xá, Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 02373777695