Bưu điện văn hóa xã Bút Sơn

  • Mã bưu điện: 442201
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bút Sơn
  • Địa chỉ: Khu phố Phúc Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 02373865836