Bưu điện văn hóa xã Nga Thành

  • Mã bưu điện: 443790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thành
  • Địa chỉ: Thôn Xuân Thành, Xã Nga Thành, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0373601173