Bưu điện văn hóa xã Quảng Lĩnh

  • Mã bưu điện: 455980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lĩnh
  • Địa chỉ: Thôn Sơn Phượng, Xã Quảng Lĩnh, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 0914315255