Bưu điện văn hóa xã Quảng Định

  • Mã bưu điện: 455510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Định
  • Địa chỉ: Thôn Thượng Đình, Xã Quảng Định, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 01684015079