Bưu điện văn hóa xã Thiệu Quang

  • Mã bưu điện: 445680
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Quang
  • Địa chỉ: Thôn Chí Cường, Xã Thiệu Quang, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 02373506260