Bưu điện văn hóa xã Nga Vịnh

  • Mã bưu điện: 443940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Vịnh
  • Địa chỉ: Thôn Tuân Đạo, Xã Nga Vịnh, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0914078427