Bưu điện văn hóa xã Thiệu Khánh

  • Mã bưu điện: 457250
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thiệu Khánh
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hoá
  • Điện thoại: 0944893107