Bưu điện văn hóa xã Nga Điền

  • Mã bưu điện: 443860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Điền
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Nga Điền, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0915393034