Bưu điện văn hóa xã Cẩm Vân

  • Mã bưu điện: 447920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Vân
  • Địa chỉ: Thôn Tiên Lăng, Xã Cẩm Vân, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 01277548358