Bưu điện khai thác cấp 2 KT Bá Thước

  • Mã bưu điện: 448120
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Bá Thước
  • Địa chỉ: Khu phố 4, Thị Trấn Canh Nàng, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 02373880109