Bưu điện Đồng Tâm

  • Mã bưu điện: 448360
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Tâm
  • Địa chỉ: Làng Đồng Tâm, Xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 02373879101