Bưu điện văn hóa xã Tế Lợi

  • Mã bưu điện: 453870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tế Lợi
  • Địa chỉ: Thôn Hữu Chính, Xã Tế Lợi, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0946027098