Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Vinh

  • Mã bưu điện: 442120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Vinh
  • Địa chỉ: Thôn Mới , Xã Quảng Vinh, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 0943416426