Bưu điện văn hóa xã Bát mọt

  • Mã bưu điện: 453529
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bát mọt
  • Địa chỉ: Thôn Cạn, Xã Bát Mọt, Huyện Thường Xuân
  • Điện thoại: 0949008236