Bưu điện văn hóa xã Tân Trường

  • Mã bưu điện: 456830
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Trường
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Tân Trường, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 0987528129