Bưu điện văn hóa xã Thọ Lâm

  • Mã bưu điện: 451080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Lâm
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0948595366