Bưu điện Trường Sơn

  • Mã bưu điện: 454330
  • Bưu cục: Bưu điện Trường Sơn
  • Địa chỉ: Thôn Yên Minh, Xã Trường Sơn, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 02373687050