Bưu điện văn hóa xã Quảng Giao

  • Mã bưu điện: 456140
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Giao
  • Địa chỉ: Thôn Bùi Trung, Xã Quảng Giao, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 0914329046