Bưu điện văn hóa xã Trung Lý

  • Mã bưu điện: 453346
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Lý
  • Địa chỉ: Bản Táo, Xã Trung Lý, Huyện Mường Lát
  • Điện thoại: 0913270202