Bưu điện văn phòng VP BĐH HOẰNG HÓA

  • Mã bưu điện: 442480
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH HOẰNG HÓA
  • Địa chỉ: Khu phố Phúc Sơn, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0373865477