Bưu điện văn hóa xã Hoằng Thái

  • Mã bưu điện: 442710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Thái
  • Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Xã Hoằng Thái, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 0947506126