Bưu điện văn hóa xã Quảng Thọ

  • Mã bưu điện: 455550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Thọ
  • Địa chỉ: Thôn Thọ Văn, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 675073