Bưu điện văn hóa xã Phúc Đường

  • Mã bưu điện: 454870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Đường
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phúc Đường, Huyện Như Thanh
  • Điện thoại: 01255013985