Bưu điện khai thác cấp 2 KT Thiệu Hóa

  • Mã bưu điện: 445630
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Thiệu Hóa
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 4, Thị Trấn Vạn Hà, Huyện Thiệu Hoá
  • Điện thoại: 02373842998