Bưu điện Phúc Do

  • Mã bưu điện: 447900
  • Bưu cục: Bưu điện Phúc Do
  • Địa chỉ: Thôn Phiến Thôn, Xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 02373529104