Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phú

  • Mã bưu điện: 447960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Phú
  • Địa chỉ: Thôn Tiến Long, Xã Cẩm Phú, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 0915776065