Bưu điện văn hóa xã Thọ Vực

  • Mã bưu điện: 448790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Vực
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thọ Vực, Huyện Triệu Sơn
  • Điện thoại: 0942038323