Bưu điện văn hóa xã Điền Hạ

  • Mã bưu điện: 448460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điền Hạ
  • Địa chỉ: Thôn Xèo, Xã Điền Hạ, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 0944728157