Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Minh

  • Mã bưu điện: 442170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã BĐ VHX Quảng Minh
  • Địa chỉ: Thôn Phúc Quang, Xã Quảng Minh, Thị xã Sầm Sơn
  • Điện thoại: 0918253286