Bưu điện văn hóa xã Lâm Xa

  • Mã bưu điện: 448280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâm Xa
  • Địa chỉ: Khu phố 1, Xã Lâm Xa, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 0917821918