Bưu điện văn hóa xã Lương Nội

  • Mã bưu điện: 448110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Nội
  • Địa chỉ: Làng Lương Tiến, Xã Lương Nội, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 01232462047