Bưu điện văn hóa xã Ái Thượng

  • Mã bưu điện: 448390
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ái Thượng
  • Địa chỉ: Làng Trung Tâm, Xã Ái Thượng, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 01238790484