Bưu điện văn hóa xã Công Chính

  • Mã bưu điện: 454190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Công Chính
  • Địa chỉ: Thôn Tân Luật, Xã Công Chính, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 0916078269