Bưu điện văn hóa xã Thọ Trường

  • Mã bưu điện: 449750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thọ Trường
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Trường , Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 0916563663