Bưu điện văn hóa xã Chợ Phủ

  • Mã bưu điện: 443470
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chợ Phủ
  • Địa chỉ: Thôn Tinh Hoa, Xã Văn Lộc, Huyện Hậu Lộc
  • Điện thoại: 0914665388