Bưu điện khai thác cấp 2 KT Nông Cống

  • Mã bưu điện: 453810
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Nông Cống
  • Địa chỉ: Tiểu Khu Minh Tân, Thị Trấn Nông Cống, Huyện Nông Cống
  • Điện thoại: 02373839052