Bưu điện văn hóa xã Hà Đông

  • Mã bưu điện: 444640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Đông
  • Địa chỉ: Thôn Kim Phát, Xã Hà Đông, Huyện Hà Trung
  • Điện thoại: 01259145567