Bưu điện văn hóa xã Nga Thủy

  • Mã bưu điện: 444120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Thủy
  • Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nga Thuỷ, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 0918025476