Bưu điện văn hóa xã Quảng Vọng

  • Mã bưu điện: 455940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Vọng
  • Địa chỉ: Thôn 3, Xã Quảng Vọng, Huyện Quảng Xương
  • Điện thoại: 0913140970