Bưu điện Lam Sơn

  • Mã bưu điện: 445040
  • Bưu cục: Bưu điện Lam Sơn
  • Địa chỉ: Sô´500, Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn
  • Điện thoại: 02373760936