Bưu điện Mai Lâm

  • Mã bưu điện: 456880
  • Bưu cục: Bưu điện Mai Lâm
  • Địa chỉ: Thôn Hải Lâm, Xã Mai Lâm, Huyện Tĩnh Gia
  • Điện thoại: 02373617336