Bưu điện văn hóa xã Nga Trường

  • Mã bưu điện: 443920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nga Trường
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nga Trường, Huyện Nga Sơn
  • Điện thoại: 01272417414