Bưu điện Mục Sơn

  • Mã bưu điện: 451100
  • Bưu cục: Bưu điện Mục Sơn
  • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân
  • Điện thoại: 02373834101